DUURZAAM 
VOLGENS
TALEN

DUURZAAM 
VOLGENS
TALEN

HISTORIE: VAN SCHIPPER NAAR SCHILDER

HISTORIE: VAN SCHIPPER NAAR SCHILDER

Ons familiebedrijf vindt zijn oorsprong in 1928 toen overgrootvader Thymen Talen zijn leven op een turfschip inruilde voor een woning op het vasteland in Apeldoorn. Om aan de kost te komen startte hij een schildersbedrijf. Door het onderhoud van zijn boot wist hij immers goed hoe hij een kwast moest vasthouden. Inmiddels staat de 4e generatie Talen aan het roer en is ons bedrijf uitgegroeid tot een totaalonderhoudsbedrijf met vier vestigingen en meer dan 200 medewerkers.

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

Talen Vastgoedonderhoud is van oudsher duurzaam: wij renoveren en onderhouden woningen in bestaande bouw. Onze vakmensen werken altijd in een bewoonde omgeving. Ze zijn on the job opgeleid en gaan respectvol om met bewoners en hun eigendommen. Als totaalonderhoudsbedrijf hebben we niet alleen oog voor het technische onderhoud van woningen. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de woonbeleving en de sociale leefomgeving van de bewoners; wij signaleren tekortkomingen aan hun woning én denken mee over verbeteringen in de wijk. Het vastgoed van onze opdrachtgevers exploiteren wij duurzaam. Wij verrichten geclusterd onderhoud in wijken op een procesmatig steeds slimmere manier en dragen actief bij aan meerdere duurzaamheidsaspecten zoals CO2 reductie (o.a. minimalisering reisbewegingen en isolatie), levensduurverlening en hergebruik materialen.

“MVO is een integrale visie op duurzaam ondernemerschap bij Talen Vastgoedonderhoud. Onze activiteiten richten zich op het toevoegen van waarde in de hele keten, waarbij we streven naar een zorgvuldige balans en een transparante manier van verantwoording. Wij doen het allemaal voor en met onze medewerkers, klanten, partners en overige stakeholders.”

Emiel Talen (r) en Mark van der Graaf (l) – directie Talen Vastgoedonderhoud

TALEN EN HET MILIEU

TALEN EN HET MILIEU

ENERGIE EN KLIMAAT

ONZE CO2-FOOTPRINT

  Naast dat we gebouwen verduurzamen vinden we het uiteraard ook belangrijk om de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie zoveel mogelijk te beperken. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Daarom hebben we onze footprint in kaart gebracht. Over 2017 bedroeg de zogenaamde scope 1 en 2 uitstoot 1.526 ton CO2. Duidelijk is dat we voor de reductiemogelijkheden vooral naar ons wagenpark moeten gaan kijken. Deze is voor maar liefst 93% verantwoordelijk voor onze footprint.

  TALEN WAGENPARK

  Om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken zorgen we voor efficiënte rijroutes en hebben we een bussensysteem ingericht waarbij werknemers zoveel mogelijk samen naar de werkplek rijden. Daarnaast wordt samen rijden geldelijk beloond. Om het bewustzijn te vergroten hebben we in het verleden een ‘zuinig-rijden-wedstrijd’ gehouden. Het is ons doel om gerichter te gaan kijken hoe we ons wagenpark nog meer kunnen verduurzamen, en om de behaalde reductie te gaan monitoren.

  Ook houden we rekening met de afstand die onze onderaannemers moeten afleggen. 90% van onze onderaannemers komen uit de provincie.

  WASTE-TO-PRODUCT

  Ons kantoorafval wordt zover mogelijk gescheiden. Hoeveelheden hiervan hebben we niet in kaart gebracht. Dit is anders voor het afval uit onze projecten. In 2017 betrof deze maar liefst 46,42 ton. De scheiding en verwerking van ons projectafval hebben we uitbesteed aan Renewi, een zogenaamd waste-to-productbedrijf dat zich primair focust op het verkrijgen van waarde uit afval. Van de 14 miljoen ton afval die ze jaarlijks verwerken wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Zo weten wij dat ons afval in goede handen is.

  AFVAL NAAR RENEWI

   CIRCULAIRE INRICHTING VAN ONS KANTOOR EN WONINGEN

   De inrichting van ons kantoor doen we zoveel mogelijk circulair. Tafels en stoelen krijgen bij ons een tweede leven. Bijvoorbeeld door ze te herstofferen en/of te reinigen. Dit doen we ook met onze vloerbedekking. Meubels die wij niet meer gebruiken gaan naar Stichting 2Switch en worden verkocht in één van hun kringloopwinkels. Aanschaf doen wij zelf ook second life. Zo hebben we in ons pand in Nijmegen glazen wanden en kozijnen die uit de Apenheul komen.

   Naast ons eigen kantoor stimuleren we circulaire inrichting via de woningen van de panden die wij renoveren. Bijvoorbeeld door bewoners te helpen met opruimen en het organiseren van rommelmarkten. Bruikbare spullen die uit de woningen overblijven gaan ook weer via 2Switch de kringloop in.

   BIODIVERSITEIT

   Tijdens onze projecten zorgen we ervoor dat dieren, zoals vogels en vleermuizen, niet zonder schuilplek komen te zitten. Daarom bouwen we tijdelijke kasten, ook wel ‘hotels’ genoemd. Tijdens broedperiodes wordt er niet gerenoveerd. Daarnaast herstellen we (voor)tuinen en nemen we in onze ontwerpen zoveel mogelijk extra groen mee. Bijvoorbeeld door gedeelten van de straat te vervangen door tuinen. Qua materialen maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame houtsoorten, zowel qua afkomst als qua levensduur. Op aanvraag voeren wij projecten onder het FSC keurmerk uit.

   RENOVATIE EN ENERGIEZUINIGE OPLOSSINGEN

   De grootste impact bereiken wij met de oplevering van duurzaam gerenoveerde gebouwen. Onze grote trots uit 2017 is de oplevering van energieneutrale flats in de Bilt is. Een illustrerend voorbeeld van duurzame oplossingen waar wij gebruik van maken. 

   Van energielabel ‘F’ naar Nul-op-de-meter

   De 28 portieketageflats aan de Van Houtenweg, gebouwd in 1962, kregen na renovatie het predicaat ‘Nul op de Meter’ doordat de installaties in de woningen en op het flatgebouw net zoveel energie genereren als ze verbruiken. Dit kregen we voor elkaar met:

     De plaatsing van 268 zonnepanelen op het dak
     Drievoudig glas in alle woningen
     Een warme jas door een dik pak isolatie
     Individuele balansventilatie in combinatie met warmteterugwinning
     Collectieve warmtepompen en brandstofcellen voor zeer efficiënte energie-opwekking

   De 36 appartementen in het flatgebouw aan de Van Erpweg, gebouwd in 1972, hebben we van energielabel ‘F’ naar ‘A’ gebracht door ingrepen aan de gevels, kozijnen en daken en door het aanbrengen van balansventilatie met warmteterugwinning om maximaal energie te besparen.

   FOCUS OP DUURZAME ÉN BETAALBARE WONINGEN

   We richten ons niet alleen op energiezuinige woningen, maar ook op een lange levensduur van de gebouwen. Via innovatieve methoden houden we Total Cost of Owenership (TCO) van woningen zo laag mogelijk. Door het toepassen van no regret-maatregelen zorgen we ervoor dat investeringen in de toekomst niet vervangen hoeven te worden. We gebruiken daarom soms materialen en oplossingen die in de aanschaf duurder zijn, maar langer meegaan. Naast levensduur van materiaal letten we op de herkomst en mogelijkheden van hergebruik. Onze kennis op dit gebied ontwikkelen we continu. Bijvoorbeeld via ons tweejaarlijkse Innovatie en Kennis-café. 

   Onze aandacht gaat verder dan alleen de levensduur en het milieu. Het prettig én betaalbaar wonen heeft ook onze focus. Dat we op de goede weg zijn werd bevestigd tijdens de ‘Dag van de bewoner’ waarop één van onze bewoners genomineerd was voor de ‘Gelukkigste bewoner van 2017’.

   TALEN EN DUURZAAM WERKEN

   TALEN EN DUURZAAM WERKEN

   RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN

   Een duurzaam resultaat begint bij een duurzame aanpak. Wij werken daarom volgens de uitgangspunten van Resultaatgericht Samenwerken (RGS), bevestigd via ons VGO keurmerk. Dit betekent dat wij samen met de opdrachtgevers vooraf duidelijk de doelstellingen formuleren voor duurzaamheid, energieprestaties, leefbaarheid, veiligheid en techniek. Vervolgens bepalen we hoe we de uitvoering en oplevering van een project organiseren en volgens welke prestatiecriteria. Daarna stellen we optimale onderhoudsscenario’s op over de gehele exploitatieduur.

   Inmiddels hebben we al meer dan 15.000 woningen in meer dan 300 RGS-projecten opgeleverd. Het resultaat? Aantoonbaar lagere investerings- en onderhoudskosten, minder risico’s een betere kwaliteit van werk en meer tevredenheid bij bewoners.

   AANTAL RGS PROJECTEN IN 2017

   • complexen in RGS(56)
   • Totale omzet in miljoenen(8,5)

   LEAN WERKEN

   Naast RGS geloven wij in de LEAN methodiek voor het behalen van duurzame resultaten. Binnen deze methodiek staat de klantwaarde centraal. Op deze manier richten we ons bij elk renovatie- en onderhoudsproject op de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgever en de bewoners, ook op de lange termijn. Activiteiten zonder toegevoegde waarde, de zogenaamde waste, worden uit het proces gehaald. Dit leidt tot kostenbesparingen, een hogere kwaliteit en een snellere doorlooptijd.

   Binnen onze LEAN aanpak worden klachten en problemen direct opgepakt. De daily stand en bijbehorende planning zorgt voor inzicht in de samenhang en de volgorde van de activiteiten. De verantwoordelijkheid voor het project ligt bij alle betrokkenen wat een positief effect heeft op de inzet en motivatie van onze medewerkers.

   TALEN EN HAAR MEDEWERKERS

   TALEN EN
   HAAR MEDEWERKERS

   PERSONEELSBESTAND 2017

   PERSONEELS-
   BESTAND 2017

   Aantal medewerkers

   In- en uitstroom

   Leeftijdsgroepen

   Aantal uitzendkrachten en zzp’ers

   BESTE WERKGEVER VAN HET JAAR

   Talen is tweemaal uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever’; van 2015/2016 en 2017/2018. Daar zijn wij natuurlijk heel trots op!

   ‘Talen Vastgoedonderhoud is een organisatie waar medewerkers heel trots en betrokken zijn. Ze krijgen de ruimte om projecten op een eigen manier uit te voeren. De medewerkers zijn klantgericht en ervaren een prettige werkomgeving waarin zij goed kunnen (samen)werken en presteren. De enorme betrokkenheid van medewerkers en de manier waarop de organisatie is ingericht, maakt dat de klant echt op nummer 1 staat!’

   Aldus een conclusie uit het rapport van Effectory, de onafhankelijke partij die het medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft uitgevoerd.

   Ben je geïnteresseerd om onze collega te worden?

   PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN VITALITEIT

   Onze medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat zij met plezier naar hun werk blijven komen, wordt er veel in hen geïnvesteerd. Zoals in veiligheid, gezondheid & zorg én waardering en gelijke kansen. Wij creëren een prettige werkomgeving waar de medewerkers de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Tevens proberen we de verantwoording over het werk en uitvoering zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

   De grondvesten voor de Talen Academie zijn gelegd waarin we onze medewerkers de ruimte bieden om zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen. Zo willen we de kwaliteit borgen en investeren we continu in de ontwikkeling en de kwaliteit van onze medewerkers.

   Dat deze wijze van gezamenlijk werken loont, is af te lezen uit de vele lange dienstverbanden van soms wel 30 tot 40 jaar. Een belangrijk streven van ons is dan ook: elke vakman fit en vitaal naar zijn of haar pensioen. Voor oudere werknemers, of werknemers met fysieke klachten, passen wij de werkzaamheden aan. Op deze manier zijn er ook nieuwe functies ontstaan. Zo hebben we nu bijvoorbeeld ook een houtvoorbewerker en gereedschapskeurder in dienst.

   EEN MOOI VOORBEELD

   Charles van Kampen begon op 9 april 1968 als schilder bij Talen Vastgoedonderhoud. Vervolgens heeft hij diverse functies binnen het bedrijf vervuld: van hoofd uitvoerder tot projectleider. In 2009 is hij met de VUT gegaan, ook daarna bleef hij zich 2 dagen in de week inzetten voor ons bedrijf. Nu is hij adviseur planmatig onderhoud: hij brengt zijn kennis en ervaring over op de jongere garde.

   VEILIG EN GEZOND OP HET WERK

   Uiteraard staat veiligheid voorop. Als Talen beschikken we over het VCA** certificaat. Al onze medewerkers zijn VCA opgeleid. Alle leidinggevende VCA+. Om de veiligheid van bewoners en medewerkers te waarborgen stellen we voor de start van onze werkzaamheden een veiligheids- en gezondheidsplan op (V&G-plan). Frequent worden alle betrokkenen, ook de onderaannemers, nader geïnstrueerd door middel van toolboxmeetings. Onze teamleiders en uitvoerders zijn in het bezit van het BHV-certificaat.

   We hebben een actieve arbodienst, een preventiemedewerker en een arbo-coördinator. Via een plan van aanpak op basis van de RI&E werken we continu aan het verbeteren van de veiligheid. Voor werknemers boven de 40 wordt jaarlijks een PAGO georganiseerd. Voor overige vaklieden en kantoormedewerkers tweejaarlijks. Bevindingen en incidenten worden dagelijks gemonitord en direct of tijdens de daily stands opgepakt.

   PLEZIER OP HET WERK

   Talen is blij met de betrokkenheid van en met haar medewerkers. We hebben een actieve ondernemingsraad en personeelsvereniging. Twee keer per jaar wordt er een teamuitje georganiseerd. Daarnaast vinden er naast onze interne bijeenkomsten verschillende personeelsactiviteiten plaats zoals het kwartaalontbijt, zomer BBQ en een kerstborrel.

   KETEN
   VERANTWOOR-
   DELIJKHEID

   Net zoals wij zorgdragen voor onze werknemers vinden we het belangrijk dat onze leveranciers en onderaannamers dat ook doen voor hun werknemers. Wij onderzoeken daarom vooraf altijd of de werknemers van onze onderaannemers voldoende betaald krijgen en fatsoenlijk onderdak hebben. Als dit niet goed is geregeld gaan wij niet met de betreffende partner in zee.

   TALEN EN DE MAATSCHAPPIJ

   TALEN EN DE
   MAATSCHAPPIJ

   AANDACHT VOOR DE BEWONERS

   Naast het betaalbaar houden van (sociale) huurwoningen ligt onze focus op zo min mogelijk overlast voor de bewoners en de buurt. Eventuele klachten worden direct opgepakt. Dit past binnen ons nul-klachten beleid. Als het niet mogelijk is om de klacht meteen op te lossen wordt hij de volgende dag meegenomen tijdens de daily stand. Hier worden werkzaamheden van die dag besproken. Na de oplevering van het pand houden we in overleg met de opdrachtgever een bewonerstevredenheidonderzoek.

   Aandacht voor de bewoners is pas echt als deze de bewoners ook verder helpt. Onze medewerkers en met name de bewonersbegeleiders worden hier goed voor opgeleid. Zie meer informatie op onze website www.voordebewoner.nl.

   EEN NIEUWE
   (ONDERHOUDS) TOEKOMST
   IN EIGEN WIJK

   Renovatie- en onderhoudswerkzaamheden zijn zeer geschikt om werkzoekenden een plaats in het arbeidsproces te bieden. Daarom richten we ons met onze leertrajecten ook op werkloze jongeren in de wijk. Daarnaast werken we samen met het UWV om langdurige werklozen een nuttige daginvulling te geven.

   Indien een kandidaat voldoende praktijkervaring heeft opgedaan kan hij of zij vanuit een werkende positie bij Talen Vastgoedonderhoud in dienst komen of zich via een sollicitatietraining verder ontwikkelen.

   WERKNEMERS MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

   Naast dat wij ons richten op werklozen in de wijk en langdurige werklozen via het UWV, werken we nauw samen met ‘Sociaal Ondernemen Support’ (voorheen Wonen en Werken in de Wijk). Een professionele en zelfvoorzienende sociale onderneming die zich inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Hiervoor onderhouden zij contacten met buurtcentra en andere instanties.

   Aan onze leveranciers en onderaannemers vragen we ook naar hun beleid op dit gebied. Zien zij kansen en maken ze hier ook gebruik van?

   ERKEND LEERBEDRIJF

   Als erkend leerbedrijf dragen wij bij aan technisch vakmanschap in de bouw. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen werken we samen met Volandis, het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector. En met de bouwopleidingen Bouwmensen Nijmegen en Bouwmensen Apeldoorn en diverse ROC-opleidingen. Ook zijn we betrokken bij de Schilder^sCool, het opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud.

   Hoe werkt dit in de praktijk? Wij stellen mensen en middelen beschikbaar en creëren veilige werkplekken waar (v)mbo-leerlingen terecht kunnen voor het praktijkdeel van hun opleiding. Onze praktijkopleider, die is opgeleid tot vakinhoudelijk leermeester, begeleidt de leerlingen op basis van een gestructureerd praktijkleerplan en onderhoud contact met de betreffende school.

   Interesse om bij ons stage te lopen?

   SPONSORING

   Sport

   Talen draagt ook graag een steentje bij via de sponsoring van activiteiten. Zo hebben we twee collega’s gesponsord die per fiets de Mont Ventoux hebben beklommen en hiermee geld hebben opgehaald voor de strijd tegen kanker. Collega’s die meegelopen hebben met de Nijmeegse vierdaagse hebben we met kleding gesponsord. Ook sponsoren we onze schaats- en wielerploeg met kleding.

   Vlinderroute

   Onder het motto ‘inzaaien verbindt’ hebben we o.a. samen met Woningstichting Triada in Epe bijgedragen aan het initiatief om met kinderen veldbloemen te zaaien. Ook een mooie manier om ze het belang van insecten en groen voor de leefomgeving bij te brengen. Talen sponsorde de zaadjes en de poffertjes.

   Talen-vlot vaart nieuwe koers!

   Na jarenlang trouwe dienst hebben we door gewijzigde wet- en regelgeving afscheid moeten nemen van ons vlot, dat gebruikt werd voor onderhoudswerkzaamheden aan woningen aan het water. Het vlot is geschonken aan de Watersportvereniging Urk. We wensen haar een behouden vaart!

   TALEN EN SAMENWERKEN

   TALEN EN
   SAMENWERKEN

   WERKEN AAN DUURZAAMHEID DOE JE SAMEN

   Dat je samen meer bereikt dan alleen geldt zeker ook in de transitie naar duurzaamheid. Bovendien draagt een goede samenwerking in de keten bij aan een hogere productiviteit en werkplezier. Een minimale hoeveelheid aan fouten, herstelwerk en vertragingen, en een efficiënter gebruik van materialen, machines en arbeid.

   Het is dan ook niet voor niks dat we onze krachten hebben gebundeld in meerdere samenwerkingsverbanden: De Verduurzamers – HTL-samen voor vastgoed – De onderhoudscombinatie (DOC).

   INNOVATIE EN KENNISDELING

   Naast duurzaam samenwerken aan duurzame oplossingen zijn innovatie en kennisdelen in de branche belangrijke drivers op weg naar een duurzame wereld. Zo zijn wij de trotse ontwikkelaar van het energiezuinige en onderhoudsarme houten Talstone gevelelement.

   Om onze kennis continu te vergroten organiseren we intern twee jaarlijkse het Innovatie en Kennis-café. Daarnaast zijn we bij diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden aangesloten om kennis op te doen en te delen. Zoals bij ANNE – Alle Nederlanders Naar Energieneutraal, Renda – Netwerk voor professionals in de sociale woningbouw, Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken, Ondernemersorganisatie OnderhoudNL, Raad van Deskundigen VGO en branchevereniging van woningcorporaties Aedes.

   Kennisdeling gaat verder dan alleen op technisch gebied. Zo hebben wij voor branchegenoten via OnderhoudNL workshops georganiseerd over het werken volgens de LEAN methodiek. En hebben we op de Dag van de Bewoner 2017 de workshop ‘Op weg naar bewonersgericht dienstverlenen’ verzorgd, waarin we hebben gedeeld hoe wij aansluiten bij het thuisgevoel van de bewoners.

   Alle Nederlanders Naar Energieneutraal

   Informatie over het MVO jaarverslag

   Commitment GRI

   Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

   Verslag Frequentie

   Het is de intentie om periodiek een verslag te presenteren.

   Reikwijdte van het verslag

   Dit verslag betreft de activiteiten van Talen Vastgoed in het jaar 2017. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

    

    

   Contact

   Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Linda Cents, Innovatiemanager