DUURZAAM VOLGENS TALEN

HISTORIE: VAN SCHILDER NAAR TOTAALONDERHOUDSBEDRIJF

Online MVO verslag Talen - Thymen Talen
Online MVO verslag Talen - Totaalonderhoudsbedrijf

Ons familiebedrijf vindt zijn oorsprong in 1928 toen overgrootvader Thymen Talen zijn leven op een turfschip inruilde voor een woning op het vasteland in Apeldoorn. Om aan de kost te komen startte hij een schildersbedrijf. Door het onderhoud van zijn boot wist hij immers goed hoe hij een kwast moest vasthouden. Inmiddels staat de 4e generatie Talen aan het roer en is ons bedrijf uitgegroeid tot een totaalonderhoudsbedrijf met vier vestigingen en meer dan 250 medewerkers. We werken samen met veel vaste (keten)partners.

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

Talen Vastgoedonderhoud is van oudsher duurzaam: wij renoveren en onderhouden woningen in bestaande bouw. Onze vakmensen werken altijd in een bewoonde omgeving. Ze zijn on the job opgeleid en gaan respectvol om met bewoners en hun eigendommen. Als totaalonderhoudsbedrijf hebben we niet alleen oog voor het technische onderhoud van woningen. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de woonbeleving en de sociale leefomgeving van de bewoners; wij signaleren tekortkomingen aan hun woning én denken mee over verbeteringen in de wijk. Het vastgoed van onze opdrachtgevers exploiteren wij duurzaam. Wij verrichten geclusterd onderhoud in wijken op een procesmatig steeds slimmere manier en dragen actief bij aan meerdere duurzaamheidsaspecten zoals CO2 reductie (o.a. minimalisering reisbewegingen en isolatie), levensduurverlening en hergebruik materialen.

Online MVO Verslag Talen - Emiel Talen en Mark van der Graaf - directie Talen Vastgoedonderhoud

“MVO is een integrale visie op duurzaam ondernemerschap bij Talen Vastgoedonderhoud. Onze activiteiten richten zich op het toevoegen van waarde in de hele keten, waarbij we streven naar een zorgvuldige balans en een transparante manier van verantwoording. Wij doen het allemaal voor en met onze medewerkers, klanten, partners en overige stakeholders.”

Emiel Talen (r) en Mark van der Graaf (l) – directie Talen Vastgoedonderhoud.

Online MVO verslag Talen - Werkgebieden Talen
Online MVO verslag Talen - Organogram Talen

TALEN EN HET MILIEU

ENERGIE EN KLIMAAT

Naast dat we gebouwen verduurzamen vinden we het uiteraard ook belangrijk om de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie zoveel mogelijk te beperken. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Daarom hebben we onze footprint in kaart gebracht. In 2019 is onze footprint met 1% toegenomen t.o.v. 2017, terwijl onze omzet met 38% is toegenomen. Relatief dus een flinke afname van onze footprint!

CO₂-footprint 2017

Totaal 1.526 ton CO₂

  CO₂-footprint 2019

  Totaal 1.543 ton CO₂

   Online MVO verslag Talen - Talen wagenpark

   TALEN WAGENPARK

   Ons wagenpark is voor maar liefst 95% verantwoordelijk voor onze footprint. In ons streven deze zoveel mogelijk te reduceren kijken we dan ook met name naar ons wagenpark.

   Efficiënte rijroutes

   Om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken, zorgen we voor efficiënte rijroutes en hebben we een bussensysteem ingericht waarbij werknemers zoveel mogelijk samen naar de werkplek rijden. Daarnaast wordt samen rijden geldelijk beloond. Ook houden we rekening met de afstand die onze onderaannemers moeten afleggen. 90% van onze onderaannemers komen uit de provincie.

   Pilot elektrisch rijden

   Naast zuinig rijden en efficiënte rijroutes kijken we nu ook naar de mogelijkheden om ons wagenpark zelf te verduurzamen. In 2019 hebben we een pilot gedaan om te beoordelen of elektrisch rijden past bij type werk van de werknemers. De resultaten waren dusdanig positief dat elektrisch rijden in de autoregeling is opgenomen. In 2019 zijn er 6 elektrische auto’s besteld waarvan 3 ook in 2019 geleverd.

   WASTE-TO-PRODUCT RENEWI

   Ons kantoorafval wordt zover mogelijk gescheiden. De scheiding en verwerking van ons projectafval hebben we uitbesteed aan Renewi, een zogenaamd waste-to-productbedrijf dat zich primair focust op het verkrijgen van waarde uit afval. Van de 14 miljoen ton afval die ze jaarlijks verwerken wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Zo weten wij dat ons afval in goede handen is.

   Afval 2019

    Totaal 38,4 ton

    BIODIVERSITEIT

    Tijdens onze projecten zorgen we ervoor dat dieren, zoals vogels en vleermuizen, niet zonder schuilplek komen te zitten. Daarom bouwen we tijdelijke kasten, ook wel ‘hotels’ genoemd. Tijdens broedperiodes wordt er niet gerenoveerd. Daarnaast herstellen we (voor)tuinen en nemen we in onze ontwerpen zoveel mogelijk extra groen mee. Bijvoorbeeld door gedeelten van de straat te vervangen door tuinen. Qua materialen maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame houtsoorten, zowel qua afkomst als qua levensduur. Op aanvraag voeren wij projecten onder het FSC keurmerk uit.

    Flora en fauna bijeenkomst

    Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen hebben we dit jaar EcoTierra uitgenodigd om ons bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Kennis die we direct kunnen inzetten om onze flora en fauna nog beter te beschermen en waar mogelijk te vergroten.

    Online MVO verslag Talen - Talen en biodiversiteit

    FOCUS OP DUURZAME ÉN BETAALBARE WONINGEN

    Evaluatie De Bilt

    In ons MVO verslag van 2017 hebben we het verduurzamingsproject van De Bilt laten zien. Uit de evaluatie is gebleken dat de CO2-uitstoot als gevolg van het energieverbruik van de 28 etageflats aan de Van Houtenweg maar liefst met 80% is gedaald!

    Hofjesbuurt

     

    De grootste impact bereiken we met de oplevering van duurzaam gerenoveerde gebouwen. Neem de oplevering van de Hofjesbuurt in 2019. Hier hebben we 279 woningen, 192 etagewoningen en 87 eengezinswoningen een ingrijpende opknapbeurt gegeven. De bewoners zijn vroegtijdig betrokken geweest bij het ontwerp en de selectie van de aannemer. Dit heeft onder andere tot de volgende resultaten geleid.

    Van energie label C/D naar A+

    • Triple glas en nieuwe kozijnen
    • Zonnepanelen
    • Isolatie van vloer, dak en gevel
    • Een zonneboiler voor de eengezinswoningen

    Wooncomfort en uitstraling

    • Rookmelders en veiliger hang- en sluitwerk (volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen)
    • Nieuwe keuken, badkamer en een vergroot toilet
    • Balkon vergroot voor aantal woningen
    • Kleurgebruik en ruimtelijke indeling aangepast aan de oorspronkelijke architectuur

    Een mooi voorbeeld hoe duurzaamheid samengaat met wooncomfort, woonplezier en met betaalbaarheid! De bewoners bleven na oplevering dezelfde huur betalen terwijl hun energierekening ook nog eens omlaag gaat!

    IJsseldal Wonen

    Nog een mooi voorbeeld waar duurzaamheid, betaalbaarheid én woonplezier hand in hand gaan. Hier zijn we in 2019 gestart met het verduurzamen van 300 woningen. In twee proefwoningen is al bodem-, spouwmuur- en dakisolatie aangebracht. Onze vlogger Kim sprak met bewoners en andere betrokkenen.

    TALEN EN DUURZAAM WERKEN

    RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN

     

    Een duurzaam resultaat begint bij een duurzame aanpak. Wij werken daarom volgens de uitgangspunten van Resultaatgericht Samenwerken (RGS), bevestigd via ons VGO keurmerk. Dit betekent dat wij samen met de opdrachtgevers vooraf duidelijk de doelstellingen formuleren voor duurzaamheid, energieprestaties, leefbaarheid, veiligheid en techniek. Vervolgens bepalen we hoe we de uitvoering en oplevering van een project organiseren en volgens welke prestatiecriteria. Daarna stellen we optimale onderhoudsscenario’s op over de gehele exploitatieduur.

    Inmiddels onderhouden wij meer dan 500 complexen met meer dan 30.000 woningen op basis van RGS. Het resultaat? Aantoonbaar lagere investerings- en onderhoudskosten, minder risico’s een betere kwaliteit van werk en meer tevredenheid bij bewoners.

    Online MVO verslag Talen - VGO keurmerk

    Aantal RGS projecten

    • 56 in 2017
    • 140 in 2018
    • 176 in 2019

    Talen Vastgoed Verkenner

     

    Bij de start van een nieuw onderhoudsproject werken we met de Talen Vastgoed Verkenner. Een innovatieve rekenmodule waarmee we binnen een dag laten zien welke scenario’s er zijn, en welke het best aansluiten op de corporatiedoelstellingen en het budget. We laten bovendien zien wat de invloed is op overlast tijdens, en comfort na uitvoering. Ook hier kijken we dus breder dan alleen het financiële plaatje.

     

    Online MVO verslag Talen - Lean werken

    LEAN WERKEN

     

    Naast RGS geloven wij in de LEAN methodiek voor het behalen van duurzame resultaten. Binnen deze methodiek staat de klantwaarde centraal. Op deze manier richten we ons bij elk renovatie- en onderhoudsproject op de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgever en de bewoners, ook op de lange termijn. Activiteiten zonder toegevoegde waarde, de zogenaamde waste, worden uit het proces gehaald. Dit leidt tot kostenbesparingen, een hogere kwaliteit en een snellere doorlooptijd. Binnen onze LEAN aanpak worden klachten en problemen direct opgepakt. De verantwoordelijkheid voor het project ligt bij alle betrokkenen wat een positief effect heeft op de inzet en motivatie van onze medewerkers.

    KWALITEITSBORGSYSTEEM

     

    Om de kwaliteit van onze projecten nog beter te borgen werken we sinds kort 2018 een kwaliteitsborgsysteem. Dit is een digitaal woningdossier waarin de kwaliteitscontroles, vooroplevering en eindoplevering met alle betrokken partijen op elkaar worden afgestemd, inclusief de bewoners. Dit systeem gebruiken we tijdens een omvangrijke projecten. Zoals in Emmeloord, waar we in 2019 zijn begonnen met vier flats te voorzien van een nieuwe buitenkant en gasvrij/all-electric te maken. De ervaringen tot nu toe zijn zeer positief.

    TALEN EN HAAR MEDEWERKERS

    PERSONEELSBESTAND 2019

    Aantal medewerkers

    In- en uitstroom

    Leeftijdsgroepen

    Aantal uitzendkrachten en zzp’ers

    Een hoger verloop dan normaal

    Door schaarste op de arbeidsmarkt hebben we in 2019 een hoger verloop gehad dan we gewend zijn. Gelukkig zijn 8 medewerkers die hun geluk elders hebben beproefd toch weer bij ons teruggekomen.

    PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN VITALITEIT

    Onze medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat zij met plezier naar hun werk blijven komen, wordt er veel in hen geïnvesteerd. Zoals in veiligheid, gezondheid & zorg én waardering en gelijke kansen.

    Duurzame inzetbaarheid

    Dat onze aanpak voor veel werknemers werkt is af te lezen uit de vele lange dienstverbanden van soms wel 30 tot 40 jaar. Dit betekent ook dat we steeds meer te maken hebben met ouder wordende werknemers die relatief fysiek zwaar werk doen, terwijl de pensioenleeftijd omhoog gaat. Dit vraagt om aandacht. Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en een gezonde levensstijl is een goede basis, maar lost niet alles op. Voor oudere werknemers, of werknemers met fysieke klachten, passen wij de werkzaamheden aan. Op deze manier zijn er ook nieuwe functies ontstaan zoals die van houtvoorbewerker en gereedschapskeurder. Daarnaast proberen we actief met onze werknemers te anticiperen op de toekomst. Niet altijd even makkelijk, maar wel belangrijk.

    Persoonlijke ontwikkeling

    Wij creëren een prettige werkomgeving waar de medewerkers de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Mede door de verantwoording over het werk en uitvoering zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en het volgen van opleidingen te stimuleren. Via onze Talen Academie hebben we 2018 en 2019 respectievelijk €115.944,- en €95.780,- uitgegeven aan opleidingen.

    Online MVO verslag Talen - Talen academie

    PROGRAMMA FIT EN VITAAL

    Online MVO verslag Talen - Programma fit en vitaal

    In 2019 hebben we extra aandacht besteed aan het fit en vitaal houden van onze medewerkers.

    • We hebben een Duurzame Inzetbaarheid Analyse (DIA) met gezondheidsonderzoek georganiseerd waarbij medewerkers een gezondheidsplan op maat kregen aangeboden. Eventuele vervolgactiviteiten n.a.v. dit plan zijn door Talen bekostigd, denk aan het laten maken van een hartfilmpje of een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een leefstijlcoach of een vrouwenkliniek bij overgangsklachten. Aan deze vrijwillige DIA heeft maar liefst 79% van de medewerkers deelgenomen.
    • Ook hebben we in 2019 een stoppen met roken cursus aangeboden waar diverse medewerkers met succes aan hebben deelgenomen.
    • Daarnaast zijn we gestart met het aanbieden van bedrijfsfitness waarvoor 22 medewerkers zich in 2019 hebben aangemeld.
    • En er heeft een werkplekonderzoek voor alle kantoormedewerkers plaatsgevonden.

    HOE IS WERKEN BIJ TALEN?
    ALFRED MOOIWEER VERTELT

     

    Alfred werkt al 27 jaar bij Talen waar hij is begonnen als timmerman. Na 15 jaar werd hij facilitair medewerker op de bouwplaats. Gelukkig maar, anders had hij het fysiek niet bij kunnen houden. Het leukste vindt hij het keuren van gereedschap en voorbereidende werkzaamheden voor de bouwplaatsen. Dat is gewoon zijn ding. Duurzaamheid zegt Alfred niet zoveel. Wel vindt hij dat er goed vooruit gekeken wordt en dat projecten een toekomst hebben. Qua levensduur en samenwerking. Heel blij is hij dat er goed voor de jongens wordt gezorgd. Ook als ze ziek zijn. Zodat ze weer terug kunnen keren.

    Als Talen een auto zou zijn denkt hij aan een hele mooie Audi. Alles is goed geregeld en je kunt op ze bouwen. Een voorbeeld? In al die tijd is zijn salaris geen dag te laat gekomen. Dat is toch mooi?

    Enthousiast geworden door het verhaal van Alfred?

    Online MVO verslag Talen - Alfred Mooiweer
    Online MVO verslag Talen - Talen VCA

    VEILIG EN GEZOND OP HET WERK

     

    Uiteraard staat veiligheid voorop. Als Talen beschikken we over het VCA** certificaat. Al onze medewerkers zijn VCA opgeleid. Alle leidinggevenden VCA+. Om de veiligheid van bewoners en medewerkers te waarborgen stellen we voor de start van onze werkzaamheden een veiligheids- en gezondheidsplan op (V&G-plan). Deze wordt door alle werkzame personen ondertekend. Is een bepaald risico niet voldoende beschreven, dan wordt er een Taak Risico Analyse (TRA) ingevuld en risico minimaliserende maatregelen getroffen.

    Op elke werkplek wordt maandelijks een toolbox gehouden op het gebied van veiligheid. Alle betrokkenen, ook de onderaannemers, nemen hieraan deel. Daarnaast vindt er elke maand een werkplekinspectie plaats. Onze teamleiders en uitvoerders zijn in het bezit van het BHV-certificaat. In 2019 hadden we in totaal 48 BHV-ers in dienst.

    We hebben een actieve arbodienst, een preventiemedewerker en een arbo-coördinator. Via een plan van aanpak op basis van de RI&E werken we continu aan het verbeteren van de veiligheid. Voor werknemers boven de 40 wordt jaarlijks een PAGO georganiseerd. Voor overige vaklieden en kantoormedewerkers tweejaarlijks. Bevindingen en incidenten worden dagelijks gemonitord en direct of tijdens de daily stands opgepakt.

    PLEZIER OP HET WERK

     

    2018 was een bijzonder jaar voor Talen. We verhuisden naar een nieuw pand, ons bedrijf bestond 90 jaar én de 4e generatie Talen nam het roer over. Genoeg reden voor feest! Dit werd een familiedag in het nieuwe pand waar de directie in totaal 350 gasten, waaronder 100 kinderen, ontving.

    Uiteraard verdienen onze medewerkers elk jaar feest. We hebben een actieve ondernemingsraad en personeelsvereniging die daarvoor zorgen. Zo wordt er jaarlijks een nieuwjaarsontbijt, zomer BBQ en kerstborrel georganiseerd. Ook per vestiging worden er verschillende uitjes georganiseerd en besteden we aandacht aan persoonlijk mijlpalen. Zoals dit jaar het 40-jarig dienstverband van één van onze collega’s.

    Voorbeelden van overige activiteiten in 2019 zijn:

    • Street- en citygolf, lasergamen en karten
    • Karten en eten in Eefde
    • Swingstrike en e-chopper tocht en eten in het Verscholendorp
    • Geblindoekt in een quad blind leren vertrouwen op je collega’s, levend tafelvoetbal, headhunt estafette en een parcour op een scootmobiel
    • Escaperoom in de koepelgevangenis

    TALEN EN DE MAATSCHAPPIJ

    AANDACHT VOOR DE BEWONERS

     

    Naast het betaalbaar houden van (sociale) huurwoningen ligt onze focus op zo min mogelijk overlast voor de bewoners en de buurt. Eventuele klachten worden direct opgepakt. Dit past binnen ons nul-klachten beleid. Als het niet mogelijk is om de klacht meteen op te lossen wordt hij de volgende dag meegenomen tijdens de daily stand. Hier worden werkzaamheden van die dag besproken. Na de oplevering van het pand houden we in overleg met de opdrachtgever een bewonerstevredenheidonderzoek.

    Aandacht voor de bewoners is pas echt als deze de bewoners ook verder helpt. Onze medewerkers en met name de bewonersbegeleiders worden hier goed voor opgeleid.

    Om de bewoners op de hoogte te stellen van onze wintersluitingstijden hebben we op 1550 adressen door heel het land opvouwbare Talen-tasjes met daarin een banketstaaf en een kerstkaart uitgedeeld. De bewoners waren blij verrast met deze kleine attentie.

    In 2018 hebben we voor het laatst een bewonersonderzoek gehouden. Als overall rapportcijfer werden we beoordeeld met een 7,8.

     

    Zie meer informatie op onze website www.voordebewoner.nl.

    Online MVO verslag Talen - Bewonersbegeleider Ingrid

    Bewonersbegeleider Ingrid Aarts op pad

    Online MVO verslag Talen - Kerstattentie bewoners

    Kerstattentie bewoners

    ERKEND LEERBEDRIJF

    Als erkend leerbedrijf dragen wij bij aan technisch vakmanschap in de bouw. Zo hadden we In 2018 18 leerlingen en stagiaires bij Talen, verspreid over de verschillende B.V’s. In 2019 waren dit er 20.

    Met leerlingen van klas 5V van het Technasium van het Veluws College Walterbosch hebben we een groot verduurzamingsproject bezocht waarbij we ze gevraagd hebben mee te denken over innovatieve en duurzame oplossingen. Hoewel nog niet één op één toepasbaar was het erg leuk en inspirerend om hun creatieve ideeën te horen en hierover van gedachten te wisselen!

     

    Online MVO verslag Talen - Talen erkend leerbedrijf

    Om studenten te interesseren voor een leerplek hebben we dit jaar weer deelgenomen aan de bedrijvenmarkt van Hogeschool Arnhem en die van Hogeschool Windesheim. Daarnaast werken we met verschillende partijen samen.

    • Volandis, het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector
    • Bouwopleidingen Bouwmensen Nijmegen en Bouwmensen Apeldoorn
    • Diverse ROC-opleidingen
    • Schilder^sCool, het opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud

    Hoe werkt het in de praktijk? Wij stellen mensen en middelen beschikbaar en creëren veilige werkplekken waar (v)mbo-leerlingen terecht kunnen voor het praktijkdeel van hun opleiding. Onze praktijkopleider, die is opgeleid tot vakinhoudelijk leermeester, begeleidt de leerlingen op basis van een gestructureerd praktijkleerplan en onderhoud contact met de betreffende school.

    Interesse om bij ons stage te lopen?

    LEERMEESTER PAUL HUBBARD AAN HET WOORD

    Online MVO verslag Talen - Paul Hubbard

    Al bijna 20 jaar werkt Paul bij Talen. Paul was opgeleid als schilder, maar leerde snel bij. Hij draait zijn hand niet om voor glaszetten, houtrotherstel en voorwerk voor de timmerlieden. Die veelzijdigheid komt goed van pas bij de onderhoudsprojecten. Die omvatten veel meer dan alleen schilderwerk. Toch pakt hij het liefst de kwast vast: “Ik blijf echt schilder en geef graag mijn kennis door.”

    Wat het werk bij Talen bijzonder maakt? Het groepsgevoel! Elkaar steunen, handig achter elkaar doorwerken en dezelfde kwaliteit nastreven. Zo boek je als team in een korte tijd veel resultaat. Juist daarom vindt Paul het opleiden van leerlingen zo belangrijk. Ze leren meteen efficiënt te werken. Een goede instelling is daarbij het sleutelwoord. Dan kom je er wel! Paul vergelijkt Talen met een leeuw. Het bedrijf is sociaal en vecht voor het welzijn van haar ‘troep’. Zit je ergens mee, dan krijg je een luisterend oor én hulp. In de winterperiode zorgt Talen ervoor dat de medewerkers niet zonder werk komen te zitten. Een veilig gevoel.

    WERKNEMERS MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

     

    Renovatie- en onderhoudswerkzaamheden zijn zeer geschikt om werkzoekenden een plaats in het arbeidsproces te bieden. Daarom richten we ons met onze leertrajecten ook op werkloze jongeren in de wijk. Indien een kandidaat voldoende praktijkervaring heeft opgedaan kan hij of zij vanuit een werkende positie bij Talen Vastgoedonderhoud in dienst komen of zich via een sollicitatietraining verder ontwikkelen. Daarnaast werken we samen met het UWV om langdurige werklozen een nuttige daginvulling te geven.

    Ook werken we nauw samen met ‘Sociaal Ondernemen Support’ (voorheen Wonen en Werken in de Wijk). Een professionele en zelfvoorzienende sociale onderneming die zich inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Hiervoor onderhouden zij contacten met buurtcentra en andere instanties.

    Aan onze leveranciers en onderaannemers vragen we naar hun beleid op het gebied van Social Return. Zien zij kansen en maken ze hier ook gebruik van? Daarnaast proberen we via ons inkoopbeleid bij te dragen. Zo laten we onze post bezorgen door SMN post. Een regionaal post- en koeriersbedrijf dat werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze Talen kalender voor relaties is mede dankzij werkbedrijf Lucrato tot stand gekomen.

    Kwastendag 2019

    Gezamenlijk initiatief

    Samen met opdrachtgever Mitros, een aantal collegabedrijven uit de renovatiesector en Stichting Nelis kijken we naar mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te bieden. Eén van de initiatieven is de kwastendag. Op deze dag kunnen geïnteresseerden in de praktijk kennis maken met het vak. De kwastendag in 2019 heeft ons één stagiair opgeleverd. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een dienstverband. Bij collegabedrijven zijn er wel twee jongens aangenomen.

    Online MVO verslag Talen - Werknemers 1
    Online MVO verslag Talen - Werknemers 2
    Online MVO verslag Talen - Werknemers 3

    SPONSORING

    Strijd tegen kanker

     

    Tour of life

    Talen draagt ook graag een steentje bij via de sponsoring van goede doelen en maatschappelijke activiteiten. We doen dit het liefst samen met onze medewerkers. Zo hebben we onze collega Eric Arts gesteund in zijn sponsoractie voor het fietsen van de Tour for life. Om zijn actie onder de aandacht te brengen is hij begonnen met een ‘Talen tocht’ langs alle vestigingen. Het eerste sponsorbedrag van €500 kwam van Talen. Daarna volgden vele collega’s.

    Mont Ventoux

    Hetzelfde geldt voor onze collega Albert van Vendelo die in september 2019 weer per fiets de Mont Ventoux heeft beklommen in de strijd tegen kanker. Samen met zijn schoonzoon haalde ze maar liefst €10.025 op. Dit bedrag hebben ze aan de wensambulance geschonken.

    Locale initiatieven

     

    Ook steunen we graag regionale activiteiten. Elke vestiging krijgt hiervoor een budget om zelf invullingen aan te geven. Zo hebben we het voetbalteam Makkum voor €2.500 gesponsord, en leveren we een bijdrage als vriend van stichting ParkZuidbroek.

    TALEN EN SAMENWERKEN

    WERKEN AAN DUURZAAMHEID EN INNOVATIE DOE JE SAMEN

    Kennis en innovatie bij Talen

     

    Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand.

    • Om onze kennis continu te vergroten organiseren we intern twee maal per jaar het Innovatie en Kennis (IK)-café. De laatste keren ging het over circulaire materialen en brandveiligheid.
    • Ook maken we bij Talen graag gebruik van elkaars kennis. Zo zijn dit jaar collega’s van de vestiging Talen Midden op bezoek geweest bij een project waarin de aanpak en technieken van de werkzaamheden samen zijn langsgelopen.
    • Nog steeds zijn wij de trotse ontwikkelaar van het energiezuinige en onderhoudsarme houten Talstone gevelelement.

    Samenwerking

    Echte stappen op het gebied van innovatie en duurzaamheid kun je zetten door samen te werken met andere organisaties en opdrachtgevers. Daarom zijn we bij diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden aangesloten om kennis op te doen en te delen. Zoals bij Renda – Netwerk voor professionals in de sociale woningbouw, Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken, Ondernemersorganisatie OnderhoudNL en branchevereniging van woningcorporaties Aedes.

    Met collega’s uit de branche werken we in verschillende samenwerkingsverbanden.

    • ‘HTL-samen voor vastgoed’
    • ‘De onderhoudscombinatie (DOC)’
    • In samenwerking met RGS zijn we betrokken bij De Leercirkel en OnderhoudNL
    • Grow Three, waar we gezamenlijk met collega’s werken voor GroenWest
    • ‘CO2llectief’ samen met onderhoudsbedrijven Hagemans, SW en Wits
    Online MVO verslag Talen - Samen voor vastgoed
    Online MVO verslag Talen - DOC
    Online MVO verslag Talen - Rutges
    Online MVO verslag Talen - Coen Hagedoorn
    Online MVO verslag Talen - Groenwest
    Online MVO verslag Talen - Renda
    Online MVO verslag Talen - Aedes
    Online MVO verslag Talen - Onderhoud NL
    Online MVO verslag Talen - Resultaat gericht leren

    DE ISOLATIEUITDAGING

    Samen staan we voor een verduurzamingsopgave. Daarom dagen woningcorporaties Bo-Ex, Mitos en Portaal jaarlijks marktpartijen uit om met oplossingen te komen. Dit jaar bestond de uitdaging uit het ontwikkelen van isolatie-oplossingen die aan de volgende criteria moesten voldoen:

    • Betaal- en schaalbaar
    • In één dag uitvoerbaar
    • Zonder overlast en met keuzemogelijkheid voor de bewoners
    • Zo hoog mogelijke isolatiewaarde

    Een uitdaging die we zijn aangegaan met onze partners van het CO2llectief. We hebben drie oplossingen ontwikkeld:

    • Patchwork – Van vacuümpanelen en PIR
    • Aero-Therm – behaaglijk van binnenuit
    • Glas-helder Wonen – circulaire en isolerende gevelbekleding.
    • Met de oplossing Patchwork zijn we in de finale gekomen.
    Online MVO verslag Talen - De Isolatieuitdaging

    Informatie over het MVO jaarverslag

    Commitment GRI

    Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI tabel is als bijlage opgenomen.

    Verslag Frequentie

    Het is de intentie om periodiek een verslag te presenteren.

    Reikwijdte van het verslag

    Dit verslag betreft de activiteiten van Talen Vastgoed in het jaar 2018 en 2019. De GRI beslaat alleen 2019. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

     

    Contact

    Voor vragen of suggesties is het mogelijk om contact op te nemen met Marike Hersevoort, Manager Marketing en Communicatie, mhersevoort@talen.nl.