DUURZAAM VOLGENS TALEN

HISTORIE: VAN SCHILDER NAAR TOTAALONDERHOUDSBEDRIJF

Online MVO verslag Talen - Thymen Talen
Online MVO verslag Talen - Totaalonderhoudsbedrijf

Ons familiebedrijf vindt zijn oorsprong in 1928 toen overgrootvader Thymen Talen zijn leven op een turfschip inruilde voor een woning op het vasteland in Apeldoorn. Om aan de kost te komen startte hij een schildersbedrijf. Door het onderhoud van zijn boot wist hij immers goed hoe hij een kwast moest vasthouden. Inmiddels staat de 4e generatie Talen aan het roer en is ons bedrijf uitgegroeid tot een totaalonderhoudsbedrijf met vier vestigingen en meer dan 250 medewerkers. We werken samen met veel vaste (keten)partners.

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

Talen Vastgoedonderhoud is van oudsher duurzaam: wij renoveren en onderhouden woningen in bestaande bouw. Onze vakmensen werken altijd in een bewoonde omgeving. Ze zijn on the job opgeleid en gaan respectvol om met bewoners en hun eigendommen. Als totaalonderhoudsbedrijf hebben we niet alleen oog voor het technische onderhoud van woningen. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de woonbeleving en de sociale leefomgeving van de bewoners; wij signaleren tekortkomingen aan hun woning én denken mee over verbeteringen in de wijk. Het vastgoed van onze opdrachtgevers exploiteren wij duurzaam. Wij verrichten geclusterd onderhoud in wijken op een procesmatig steeds slimmere manier en dragen actief bij aan meerdere duurzaamheidsaspecten zoals CO2 reductie (o.a. minimalisering reisbewegingen en isolatie), levensduurverlening en hergebruik materialen.

Online MVO Verslag Talen - Emiel Talen en Mark van der Graaf - directie Talen Vastgoedonderhoud

“MVO is een integrale visie op duurzaam ondernemerschap bij Talen Vastgoedonderhoud. Onze activiteiten richten zich op het toevoegen van waarde in de hele keten, waarbij we streven naar een zorgvuldige balans en een transparante manier van verantwoording. Wij doen het allemaal voor en met onze medewerkers, klanten, partners en overige stakeholders.”

Emiel Talen (r) en Mark van der Graaf (l) – directie Talen Vastgoedonderhoud.

Online MVO verslag Talen - Werkgebieden Talen
Online MVO verslag Talen - Organogram Talen

TALEN EN HET MILIEU

ENERGIE EN KLIMAAT

CO₂-footprint per soort

  Naast dat we woningen verduurzamen vinden we het uiteraard ook belangrijk om de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie zoveel mogelijk te beperken. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Daarom hebben we onze footprint in kaart gebracht. Zie hiervoor onderstaande grafiek. 

  In 2021 hebben we op ons kantoor in Apeldoorn zonnepanelen geïnstalleerd. Dit pand wordt elektrisch verwarmd. De zonnepanelen leveren op jaarbasis net zoveel stroom op als dat we verbruiken. Ook onze nieuwe vestiging in Dronten (2022 geopend) wordt elektrisch verwarmd en is voorzien van zonnepanelen. Verder is de elektrificatie gestart van ons wagenpark.

  Online MVO verslag Talen - Talen wagenpark

  TALEN WAGENPARK

  Ons wagenpark is voor maar liefst 92% verantwoordelijk voor onze footprint. In ons streven deze zoveel mogelijk te reduceren kijken we dan ook met name naar ons wagenpark.

  Efficiënte rijroutes

  Om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken, zorgen we voor efficiënte rijroutes en hebben we een bussensysteem ingericht waarbij werknemers zoveel mogelijk samen naar de werkplek rijden. Daarnaast wordt samen rijden geldelijk beloond. Ook houden we rekening met de afstand die onze onderaannemers moeten afleggen. 90% van onze onderaannemers komen uit de provincie.

  Elektrisch rijden

  De elektrificatie van ons wagenpark is in volle gang. Sinds 2020 mogen berijders van een personenauto kiezen voor een volledig elektrische auto. Onderdeel van de autoregeling is dat we zorgen voor een laadpaal bij de medewerker thuis. Daarnaast starten we in Q1 2023 met het elektrificeren van de bedrijfsauto’s. In Q1 2023 gaan de eerste collega’s rijden met de Volkswagen ID Buzz.

   

  WASTE-TO-PRODUCT RENEWI

  Ons kantoorafval wordt zover mogelijk gescheiden. De scheiding en verwerking van ons projectafval hebben we uitbesteed aan Renewi, een zogenaamd waste-to-productbedrijf dat zich primair focust op het verkrijgen van waarde uit afval. Van de 14 miljoen ton afval die ze jaarlijks verwerken wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Zo weten wij dat ons afval in goede handen is.

  Afval 2022

   BIODIVERSITEIT

   Tijdens onze projecten zorgen we ervoor dat dieren, zoals vogels en vleermuizen, niet zonder schuilplek komen te zitten. Daarom bouwen we tijdelijke kasten, ook wel ‘hotels’ genoemd. Tijdens broedperiodes wordt er niet gerenoveerd. Daarnaast herstellen we (voor)tuinen en nemen we in onze ontwerpen zoveel mogelijk extra groen mee. Bijvoorbeeld door gedeelten van de straat te vervangen door tuinen. Qua materialen maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame houtsoorten, zowel qua afkomst als qua levensduur.

   Online MVO verslag Talen - Talen en biodiversiteit

   FOCUS OP DUURZAME ÉN BETAALBARE WONINGEN

    

   Hofjesbuurt

    

   De grootste impact bereiken we met de oplevering van duurzaam gerenoveerde gebouwen. Als voorbeeld hebben we in de Hofjesbuurt in Nijmegen 279 woningen, 192 etagewoningen en 87 eengezinswoningen een ingrijpende opknapbeurt gegeven. De bewoners zijn vroegtijdig betrokken geweest bij het ontwerp en de selectie van de aannemer. Dit heeft onder andere tot de volgende resultaten geleid.

   Van energie label C/D naar A+

   • Triple glas en nieuwe kozijnen
   • Zonnepanelen
   • Isolatie van vloer, dak en gevel
   • Een zonneboiler voor de eengezinswoningen

   Wooncomfort en uitstraling

   • Rookmelders en veiliger hang- en sluitwerk (volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen)
   • Nieuwe keuken, badkamer en een vergroot toilet
   • Balkon vergroot voor aantal woningen
   • Kleurgebruik en ruimtelijke indeling aangepast aan de oorspronkelijke architectuur

   Een mooi voorbeeld hoe duurzaamheid samengaat met wooncomfort, woonplezier en met betaalbaarheid! De bewoners bleven na oplevering dezelfde huur betalen terwijl hun energierekening ook nog eens omlaag gaat!

   TALIS

   Nog een mooi voorbeeld waar duurzaamheid, betaalbaarheid en woonplezier hand in hand gaan. Hier zijn we in 2021 gestart met het verduurzamen van de eerste 84 huizen in Homburg. De woningen zijn verbeterd naar energielabel A, het dak is vernieuwd en het dak, de gevel en de muren geïsoleerd.

   TALEN EN DUURZAAM WERKEN

   RESULTAAT GERICHT SAMENWERKEN

    

   Een duurzaam resultaat begint bij een duurzame aanpak. Wij werken daarom volgens de uitgangspunten van Resultaatgericht Samenwerken (RGS), bevestigd via ons VGO keurmerk. Dit betekent dat wij samen met de opdrachtgevers vooraf duidelijk de doelstellingen formuleren voor duurzaamheid, energieprestaties, leefbaarheid, veiligheid en techniek. Vervolgens bepalen we hoe we de uitvoering en oplevering van een project organiseren en volgens welke prestatiecriteria. Daarna stellen we optimale onderhoudsscenario’s op over de gehele exploitatieduur.

   Inmiddels onderhouden wij meer dan 500 complexen met meer dan 30.000 woningen op basis van RGS. Het resultaat? Aantoonbaar lagere investerings- en onderhoudskosten, minder risico’s een betere kwaliteit van werk en meer tevredenheid bij bewoners.

   Online MVO verslag Talen - VGO keurmerk

   Aantal RGS projecten

   • 221 in 2020
   • 225 in 2021
   • 158 in 2022

   Talen Vastgoed Verkenner

    

   Bij de start van een nieuw onderhoudsproject werken we met de Talen Vastgoed Verkenner. Een innovatieve rekenmodule waarmee we binnen een dag laten zien welke scenario’s er zijn, en welke het best aansluiten op de corporatiedoelstellingen en het budget. We laten bovendien zien wat de invloed is van overlast tijdens de uitvoering. Verder maken we inzichtelijk wat het effect van de maatregelen is op comfort, CO2 uitstoot en het energieverbruik.

    

   Online MVO verslag Talen - Lean werken

   LEAN WERKEN

    

   Naast RGS geloven wij in de LEAN methodiek voor het behalen van duurzame resultaten. Binnen deze methodiek staat de klantwaarde centraal. Op deze manier richten we ons bij elk renovatie- en onderhoudsproject op de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgever en de bewoners, ook op de lange termijn. Activiteiten zonder toegevoegde waarde, de zogenaamde waste, worden uit het proces gehaald. Dit leidt tot kostenbesparingen, een hogere kwaliteit en een snellere doorlooptijd. Binnen onze LEAN aanpak worden klachten en problemen direct opgepakt. De verantwoordelijkheid voor het project ligt bij alle betrokkenen wat een positief effect heeft op de inzet en motivatie van onze medewerkers.

   KWALITEITSBORGSYSTEEM

    

   Al heel vroeg in het proces brengen wij kansen en risico’s in kaart, dit draagt bij aan een beheerst proces. Op basis van vooraf gestelde uitgangspunten controleert onze uitvoerder de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Dat registreren we in een digitaal woningdossier: HomeDNA. Afwijkingen leggen we vast, verbeteringen voeren we door. Het dossier is inzichtelijk voor het projectteam, de partners én de Opdrachtgever. Is de woning succesvol opgeleverd, dan plaatsen we een digitale handtekening in het woningdossier. Kortom: als uw bewoner en u als opdrachtgever tevreden zijn, dan pas doen wij de deur achter ons dicht.

   TALEN EN HAAR MEDEWERKERS

   PERSONEELSBESTAND 2022

   Aantal medewerkers

   In- en uitstroom

   Leeftijdsgroepen

   Een hoger verloop dan normaal

   Door schaarste op de arbeidsmarkt hebben we in 2019 een hoger verloop gehad dan we gewend zijn. Gelukkig zijn 8 medewerkers die hun geluk elders hebben beproefd toch weer bij ons teruggekomen.

   PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN VITALITEIT

   Onze medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat zij met plezier naar hun werk blijven komen, wordt er veel in hen geïnvesteerd. Zoals in veiligheid, gezondheid & zorg én waardering en gelijke kansen.

   Duurzame inzetbaarheid

   Dat onze aanpak voor veel werknemers werkt is af te lezen uit de vele lange dienstverbanden van soms wel 30 tot 40 jaar. Dit betekent ook dat we steeds meer te maken hebben met ouder wordende werknemers die relatief fysiek zwaar werk doen, terwijl de pensioenleeftijd omhoog gaat. Dit vraagt om aandacht. Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en een gezonde levensstijl is een goede basis, maar lost niet alles op. Voor oudere werknemers, of werknemers met fysieke klachten, passen wij de werkzaamheden aan. Op deze manier zijn er ook nieuwe functies ontstaan zoals die van houtvoorbewerker en gereedschapskeurder. Daarnaast proberen we actief met onze werknemers te anticiperen op de toekomst. Niet altijd even makkelijk, maar wel belangrijk.

   Persoonlijke ontwikkeling

   Wij creëren een prettige werkomgeving waar de medewerkers de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Mede door de verantwoording over het werk en uitvoering zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en het volgen van opleidingen te stimuleren. 

   Online MVO verslag Talen - Talen academie

   PROGRAMMA FIT EN VITAAL

   Online MVO verslag Talen - Programma fit en vitaal

   Duurzame inzetbaarheid staat ook voor onze medewerkers standaard op de agenda. Zo hebben wij enkele interessante toevoegingen aan ons arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

   • Bedrijfsfitness. We zijn niet alleen trots op onze medewerkers maar ook zuinig. Daarom kunnen zij fitnessen met korting tot wel 40%.   
   • Lease a bike. Omdat fietsen niet alleen goed is voor de gezondheid maar ook voor het milieu.
   • Seniorendagenbeleid. Binnen de Schilders CAO, waar het merendeel van onze vaklieden onder vallen, is de seniorenregeling (gedeeltelijk) komen te vallen. Daarom heeft Talen haar eigen Seniorendagenbeleid waarmee de oudere vaklieden tot wel 10 dagen extra per jaar vrij zijn.  

   Vanaf 2022 kunnen de oudere schilders, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen aan de zogeheten Generatiepact. Ook wel de 80-90-100 regeling genoemd. Dit betekent dat men 80% werkt, 90% betaald krijgt en 100% pensioen opbouwt. Binnen Talen zijn er inmiddels 12 medewerkers die hieraan deelnemen.   

   Daarnaast hebben wij ook diverse activiteiten welke om de 2 à 3 jaar terugkomen zoals:

   • Preventief Medisch Onderzoek. Medewerkers die onder de Bouw CAO of schilders CAO vallen worden hiervoor uitgenodigd vanuit de brancheorganisatie. Dit PMO wordt door een Arbodienst afgenomen en de bevindingen hierover worden teruggekoppeld aan de bracheorganisatie. Voor de medewerkers die niet onder één van deze CAO’s vallen organiseren we dit zelf. Hierbij krijgen medewerkers, een gezondheidsplan op maat aangeboden. Er komt een gezondheidsbus waar o.a. een bloedonderzoek, urineonderzoek en een hartfilmpje wordt afgenomen. Daarnaast wordt middels een vragenlijst uitgevraagd hoe het staat met de leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting. In 2022 is daarbij speciale aandacht uitgegaan naar het thuiswerken. Na de coronacrisis was de behoefte om (gedeeltelijk) thuis te (blijven) werken groot. Daarnaast draagt (gedeeltelijk) thuiswerken bij aan zowel het stikstof- als fileprobleem. Daarom hebben we hier beleid voor geschreven. Maar omdat aan thuiswerken ook nadelen zitten (zoals werk-/privé balans is hier in de PMO op doorgevraagd.

   Aan dit vrijwillige PMO heeft in 2022 53% deelgenomen.

   • Werkplekonderzoek. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de werkhouding achter het beeldscherm.
   • Stoppen met roken. Deze cursus wordt elke 2 jaar in oktober (Stoptober) aangeboden.

   Regelmatig organiseren wij workshops welke in het teken staan van gezondheid en vitaliteit. Zo hebben wij in 2021 voor alle medewerkers de webinar “de schijf van vijf van zelfzorg” georganiseerd. Hierbij kwamen de onderwerpen Bewegen, Slapen, Eten, Ademhalen en Ontspannen aan de orde. Ook hebben wij deelgenomen aan het welbekende Ommetje.   

   HOE IS WERKEN BIJ TALEN?
   ALFRED MOOIWEER VERTELT

    

   Alfred werkt al 30 jaar bij Talen waar hij is begonnen als timmerman. Na 15 jaar werd hij facilitair medewerker op de bouwplaats. Gelukkig maar, anders had hij het fysiek niet bij kunnen houden. Het leukste vindt hij het keuren van gereedschap en voorbereidende werkzaamheden voor de bouwplaatsen. Dat is gewoon zijn ding. Duurzaamheid zegt Alfred niet zoveel. Wel vindt hij dat er goed vooruit gekeken wordt en dat projecten een toekomst hebben. Qua levensduur en samenwerking. Heel blij is hij dat er goed voor de jongens wordt gezorgd. Ook als ze ziek zijn. Zodat ze weer terug kunnen keren.

   Als Talen een auto zou zijn denkt hij aan een hele mooie Audi. Alles is goed geregeld en je kunt op ze bouwen. Een voorbeeld? In al die tijd is zijn salaris geen dag te laat gekomen. Dat is toch mooi?

   Enthousiast geworden door het verhaal van Alfred?

   Online MVO verslag Talen - Alfred Mooiweer
   Online MVO verslag Talen - Talen VCA

   VEILIG EN GEZOND OP HET WERK

    

   Uiteraard staat veiligheid voorop. Als Talen beschikken we over het VCA** certificaat. Al onze medewerkers zijn VCA opgeleid. Alle leidinggevenden VCA+. Om de veiligheid van bewoners en medewerkers te waarborgen stellen we voor de start van onze werkzaamheden een veiligheids- en gezondheidsplan op (V&G-plan). Deze wordt door alle werkzame personen ondertekend. Is een bepaald risico niet voldoende beschreven, dan wordt er een Taak Risico Analyse (TRA) ingevuld en risico minimaliserende maatregelen getroffen.

   Op elke werkplek wordt maandelijks een toolbox gehouden op het gebied van veiligheid. Alle betrokkenen, ook de onderaannemers, nemen hieraan deel. Daarnaast vindt er elke maand een werkplekinspectie plaats. Onze teamleiders en uitvoerders zijn in het bezit van het BHV-certificaat. 

   We hebben een actieve arbodienst, een preventiemedewerker en een arbo-coördinator. Via een plan van aanpak op basis van de RI&E werken we continu aan het verbeteren van de veiligheid. 

   PLEZIER OP HET WERK

    

   2018 was een bijzonder jaar voor Talen. We verhuisden naar een nieuw pand, ons bedrijf bestond 90 jaar én de 4e generatie Talen nam het roer over. Genoeg reden voor feest! Dit werd een familiedag in het nieuwe pand waar de directie in totaal 350 gasten, waaronder 100 kinderen, ontving.

   Ook in 2021 is er weer een familiedag georganiseerd. Dit keer in combinatie met de opening van een nieuw pand voor de vestiging West in Dronten. Het werd een bijzonder gezellige familiedag, waar medewerkers van de verschillende vestigingen en hun kinderen genoten van het lekkere eten en drinken. Ook waren er attracties voor jong en oud. Die vermaakten zich volop met de mobiele klimwand, bungeejump-trampolines, photobooth, knutselhoek, stormbaan, bellenblaasstation en de VR surf- en racesimulator. Ook was er een silhouetknipper. Aan het einde van de dag verlieten de kleine gasten geschminkt en met glittertatoeages het terrein.

   Uiteraard verdienen onze medewerkers elk jaar feest. We hebben een actieve ondernemingsraad en personeelsvereniging die daarvoor zorgen. Zo wordt er jaarlijks een nieuwjaarsontbijt, zomer BBQ en kerstborrel georganiseerd. Ook per vestiging worden er verschillende uitjes georganiseerd en besteden we aandacht aan persoonlijk mijlpalen. Zoals dit jaar het 40-jarig dienstverband van één van onze collega’s.

   Voorbeelden van overige activiteiten in 2022 zijn:

   • Dropping in de Soesterduinen
   • Lasergamen in Apeldoorn
   • Online PubQuiz

   TALEN EN DE MAATSCHAPPIJ

   AANDACHT VOOR DE BEWONERS

    

   Naast het betaalbaar houden van (sociale) huurwoningen ligt onze focus op zo min mogelijk overlast voor de bewoners en de buurt. Eventuele klachten worden direct opgepakt. Dit past binnen ons nul-klachten beleid. Als het niet mogelijk is om de klacht meteen op te lossen wordt hij de volgende dag meegenomen tijdens de daily stand. Hier worden werkzaamheden van die dag besproken. Na de oplevering van het pand houden we in overleg met de opdrachtgever een bewonerstevredenheidonderzoek.

   Aandacht voor de bewoners is pas echt als deze de bewoners ook verder helpt. Onze medewerkers en met name de bewonersbegeleiders worden hier goed voor opgeleid.

   Om de bewoners op de hoogte te stellen van onze wintersluitingstijden hebben we op 1550 adressen door heel het land opvouwbare Talen-tasjes met daarin een banketstaaf en een kerstkaart uitgedeeld. De bewoners waren blij verrast met deze kleine attentie.

   Online MVO verslag Talen - Bewonersbegeleider Ingrid

   Bewonersbegeleider Ingrid Aarts op pad

   Online MVO verslag Talen - Kerstattentie bewoners

   Kerstattentie bewoners

   ERKEND LEERBEDRIJF

   Als erkend leerbedrijf dragen wij bij aan technisch vakmanschap in de bouw. Elk jaar hebben we diverse leerlingen en stagiaires bij de diverse B.V. ’s aan het werk.

   Elke B.V. heeft gecertificeerde leermeesters die deze leerlingen kunnen en mogen begeleiden.

   Om studenten te interesseren voor een leerplek hebben we de afgelopen jaren deelgenomen aan de bedrijvenmarkt van Hogeschool Arnhem en die van Hogeschool Windesheim. Daarnaast werken we met verschillende partijen samen

   Online MVO verslag Talen - Talen erkend leerbedrijf
   • Volandis, het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw- en Infrasector
   • Bouwmensen, bouwopleider met de verschillende vestigingen in het land
   • Diverse ROC-opleidingen
   • Schildersvakopleiding, het opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud
   • Praktijkscholen

   We hebben diverse gastcolleges gegeven op MBO- en HBO- scholen. Ook hebben we meegedaan aan Top-to-do-experience waar scholieren middels een VR-bril kennis konden maken met het schildersvak. Op een middelbare school in Dronten hebben we een Doe-dag georganiseerd waar 80 leerlingen verschillende facetten vanuit ons werkveld konden uitproberen. Zo leerden zij schilderen, glassnijden, behangen e.d.

   Hoe werkt het in de praktijk? Wij stellen mensen en middelen beschikbaar en creëren veilige werkplekken waar (v)mbo-leerlingen terecht kunnen voor het praktijkdeel van hun opleiding. Onze praktijkopleider, die is opgeleid tot vakinhoudelijk leermeester, begeleidt de leerlingen op basis van een gestructureerd praktijkleerplan en onderhoud contact met de betreffende school.

   Interesse om bij ons stage te lopen?

   LEERMEESTER PAUL HUBBARD AAN HET WOORD

   Online MVO verslag Talen - Paul Hubbard

   Al meer dan 20 jaar werkt Paul bij Talen. Paul was opgeleid als schilder, maar leerde snel bij. Hij draait zijn hand niet om voor glaszetten, houtrotherstel en voorwerk voor de timmerlieden. Die veelzijdigheid komt goed van pas bij de onderhoudsprojecten. Die omvatten veel meer dan alleen schilderwerk. Toch pakt hij het liefst de kwast vast: “Ik blijf echt schilder en geef graag mijn kennis door.”

   Wat het werk bij Talen bijzonder maakt? Het groepsgevoel! Elkaar steunen, handig achter elkaar doorwerken en dezelfde kwaliteit nastreven. Zo boek je als team in een korte tijd veel resultaat. Juist daarom vindt Paul het opleiden van leerlingen zo belangrijk. Ze leren meteen efficiënt te werken. Een goede instelling is daarbij het sleutelwoord. Dan kom je er wel! Paul vergelijkt Talen met een leeuw. Het bedrijf is sociaal en vecht voor het welzijn van haar ‘troep’. Zit je ergens mee, dan krijg je een luisterend oor én hulp. In de winterperiode zorgt Talen ervoor dat de medewerkers niet zonder werk komen te zitten. Een veilig gevoel.

   WERKNEMERS MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

    

   Renovatie- en onderhoudswerkzaamheden zijn zeer geschikt om werkzoekenden een plaats in het arbeidsproces te bieden. Daarom richten we ons met onze leertrajecten ook op werkloze jongeren in de wijk. Indien een kandidaat voldoende praktijkervaring heeft opgedaan kan hij of zij vanuit een werkende positie bij Talen Vastgoedonderhoud in dienst komen of zich via een sollicitatietraining verder ontwikkelen. Daarnaast werken we samen met het UWV om langdurige werklozen een nuttige daginvulling te geven.

   Ook werken we nauw samen met ‘Sociaal Ondernemen Support’ (voorheen Wonen en Werken in de Wijk). Een professionele en zelfvoorzienende sociale onderneming die zich inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Hiervoor onderhouden zij contacten met buurtcentra en andere instanties.

   Aan onze leveranciers en onderaannemers vragen we naar hun beleid op het gebied van Social Return. Zien zij kansen en maken ze hier ook gebruik van? Daarnaast proberen we via ons inkoopbeleid bij te dragen. Zo laten we onze post bezorgen door SMN post. Een regionaal post- en koeriersbedrijf dat werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze Talen kalender voor relaties is mede dankzij werkbedrijf Lucrato tot stand gekomen.

   Kwastendag 2022

   Kwastendag laat, tegen de stroom van de arbeidsmarkt in, zien dat er nog steeds kwalitatief goed arbeidspotentieel langs de kant staat.

   Donderdag 15 september 2022 meldden zich 21 kandidaten met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt om te onderzoeken of het schildersvak iets voor ze is. Op zeven verschillende stations gingen ze onder meer aan de slag met houtrotreparatie, applicatie- en schuurtechnieken en steigerbouw. De leermeesters waren onder de indruk van het niveau en de motivatie van de deelnemers van deze alweer 4e Kwastendag editie.

   De Kwastendag wordt jaarlijks georganiseerd door Mitros, met vijf onderhoudspartners: Wits Utrecht BV, Talen Vastgoedonderhoud, Rutges Vernieuwt, Hagemans, SW BV met coördinatie en begeleiding van Nelis en WIJ 3.0. Dit jaar is ook de Beroepentuin voor de eerste keer aangehaakt om meer kandidaten een passende plek te kunnen geven.

   “Mitros vindt het belangrijk om -naast goede huisvesting- een bijdrage te leveren aan beschikbaarheid van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Kwastendag is een fantastisch initiatief waarbij onze samenwerkingspartners, en een aantal toeleveranciers, kandidaten selecteren die voor een leer- werktraject in aanmerking komen”, aldus Patrick Verhoeven, Afdelingsmanager Realisatie.

    

   Voor sommige kandidaten was het de eerste keer dat ze met een kwast in hun handen stonden. Ze kregen uitleg en tips van de toeleveranciers en leermeesters die ondertussen de motivatie, luister- en technische vaardigheden bekeken van de individuele kandidaten.

   “Dit heb ik nog nooit meegemaakt, wat hebben jullie dit goed georganiseerd en wat fijn dat je alles kunt uitproberen.” zei één van de kandidaten enthousiast aan het eind van de middag.

   Met een goed gevulde goodiebag en een appeltje voor de dorst verlieten de kandidaten met een tevreden gevoel het terrein. Over een week horen de kandidaten of ze geselecteerd zijn voor één van de zeven leerwerktrajecten ‘Je leven in de verf’ van 3 maanden met baangarantie.

   Online MVO verslag Talen - Werknemers 1
   Online MVO verslag Talen - Werknemers 2
   Online MVO verslag Talen - Werknemers 3

   SPONSORING

   Talen draagt graag haar steentje bij via de sponsoring van goede doelen en maatschappelijke activiteiten. Naast lokale sponsoring steunen wij de volgende organisaties:

   Nationaal Park De Hoge Veluwe

   Talen Vastgoedonderhoud ondersteunt Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het Park beheert een groot, veilig en goed toegankelijk natuurgebied, met diverse landschappen en de daarbij behorende flora en fauna. Met dit partnership dragen wij graag ons steentje bij aan het duurzaam in stand houden van het Park. Zo kunnen wij en generaties na ons genieten van de pracht die de natuur ons te bieden heeft.

   Marikehuis

   Talen sponsort het Marikehuis in Nijmegen. Dit is een inloophuis voor iedereen geraakt door kanker. Het Marikehuis organiseert o.a. netwerkbijeenkomsten “werk en kanker” waaraan 2 P&O-ers van Talen deelnemen. Hier worden ervaringen en kennis rondom werk en kanker uitgewisseld, waardoor we van elkaar kunnen leren en wij onze medewerkers beter kunnen ondersteunen wanneer zij te maken krijgen met kanker.

   TALEN EN SAMENWERKEN

   WERKEN AAN DUURZAAMHEID EN INNOVATIE DOE JE SAMEN

   Kennis en innovatie bij Talen

    

   Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand.

   • Om onze kennis continu te vergroten organiseren we intern twee maal per jaar het Innovatie en Kennis (IK)-café. De laatste keren ging het over circulaire materialen en brandveiligheid.
   • Ook maken we bij Talen graag gebruik van elkaars kennis. Zo zijn dit jaar collega’s van de vestiging Talen Midden op bezoek geweest bij een project waarin de aanpak en technieken van de werkzaamheden samen zijn langsgelopen.

   Samenwerking

   Echte stappen op het gebied van innovatie en duurzaamheid kun je zetten door samen te werken met andere organisaties en opdrachtgevers. Daarom zijn we bij diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden aangesloten om kennis op te doen en te delen. Zoals bij Renda – Netwerk voor professionals in de sociale woningbouw, Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken, Ondernemersorganisatie OnderhoudNL en branchevereniging van woningcorporaties Aedes.

   Met collega’s uit de branche werken we in verschillende samenwerkingsverbanden.

   • ‘HTL-samen voor vastgoed’
   • ‘De onderhoudscombinatie (DOC)’
   • In samenwerking met RGS zijn we betrokken bij De Leercirkel en OnderhoudNL
   • Grow Three, waar we gezamenlijk met collega’s werken voor GroenWest
   • ‘CO2llectief’ samen met onderhoudsbedrijven Hagemans, SW en Wits
   Online MVO verslag Talen - Samen voor vastgoed
   Online MVO verslag Talen - DOC
   Online MVO verslag Talen - Rutges
   Online MVO verslag Talen - Coen Hagedoorn
   Online MVO verslag Talen - Groenwest
   Online MVO verslag Talen - Renda
   Online MVO verslag Talen - Aedes
   Online MVO verslag Talen - Onderhoud NL
   Online MVO verslag Talen - Resultaat gericht leren

   Informatie over het MVO jaarverslag

   Commitment GRI

   Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het SRS Referenced niveau. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. 

   Verslag Frequentie

   Het is de intentie om per twee jaar een verslag te presenteren.

   Reikwijdte van het verslag

   Dit verslag betreft de activiteiten van Talen Vastgoedonderhoud in het jaar 2022. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

    

   Contact

   Voor vragen of suggesties is het mogelijk om contact op te nemen met

   Ralph van den Heuvel, manager interne organisatie, rvandenheuvel@talen.nl.